Home

Stichting SportVision wil sport in Nederland stimuleren door middel van digitale hulpmiddelen. Wij richten ons op drie pijlers:

  • Het inzetten van innovatieve oplossingen;
  • Het sociale aspect van digitale toepassingen;
  • Het lokale sportaanbod van gemeenten.
  • SportVision probeert vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. De wereld van technologie is al moeilijk genoeg. Onze oplossingen zijn gericht op gebruiksvriendelijke, niet ingewikkelde toepassingen voor de sport. SportVision zoekt de samenwerking op met gemeenten, sportaanbieders en lokale ondernemers om aan de sportieve wensen en behoeften van de sportliefhebber te voldoen.

Meer weten? NeemĀ contact met ons op.